Föräldraledig. Produktionsledare från Stockholm. Arbetat på Elsner & Co sedan januari 2018. Har tidigare arbetat på mediabyrå i 6 år med digitala medier. Tycker mycket om hästar och skidåkning.

Produktionsledare
ellinor (a) elsnerostergren.se
+46 761 42 36 04