Ekonom som på deltid ansvarar för Elsner & CO:s ekonomifunktion. Övrig tid ägnas åt uppdrag inom ledarskap, organisation och coachning. Har bakgrund som affärsekonom och vars specialité är att förändra ej fungerande tjänsteverksamheter till fullt fungerande enheter både vad gäller personalengagemang och långsiktigt hållbart ekonomiskt resultat.

CFO
Catarina (a) elsnerostergren.se
+46 761 04 33 04